U suradnji s našim partnerom “Wiener osiguranje” izrađujemo police putnih osiguranja.

Pojedinačno individualno osiguranje:

Opcije Pokriće od
15.000,00 Eura
Pokriće od
30.000,00 Eura
4 dana 45,00 kn 64,00 kn
8 dana 60,00 kn 75,00 kn
15 dana 89,00 kn 110,00 kn

Obiteljsko putno osiguranje:

Opcije Pokriće od
15.000,00 Eura
Pokriće od
30.000,00 Eura
4 dana 99,00 kn 141,00 kn
8 dana 132,00 kn 165,00 kn
15 dana 242,00 kn 484,00 kn

Ispunite podatke potrebne za izradu putnog osiguranja. Nakon popunjavanja kontaktirat će Vas predstavnik Wiener osiguranja kako biste dovršili izradu police putnog osiguranja.

Podatci o osobi koja ispunjava prijavnicu:

Polica osnovnog osiguranja pokriva po osiguraniku troškove do iznosa 15.000,00 €. Polica proširenog osiguranja pokriva troškove po osiguraniku do 30.000,00 €. Osiguranje otkaza putovanja NIJE UKLJUČENO u gore navedene cijene osiguranja, već se dodatno obračunava u iznosu od 2,75% od ukupne cijene aranžmana. Za sve informacije kontaktirajte nas na broj telefona +385 91/ 227 8966 ili putem e-maila: danic@wiener.hr